توضیحات کامل :

پاورپوینت كارآفرينی 101 تكنيک حل خلاق مسئله در 173 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

فصل اول :  نوآوری یا محو شدن

چالش هاي راهبردي

مهمترين چالش هاي راهبردي

نوآوري

نوآوري و خلاقيت

خلاقيت، سكوي پرتاب به سوي نوآوري 

«چهارP »خلاقيت و نوآوري

چگونگي رابطه چهارP با يكديگر

محصول

امكانات

«هفتS  » موفقيت سازماني

خلاقيت فردي و گروهي

سه كتاب درباره خلاقيت و نوآوري 

چهار نوع نوآوري

بهبود نوآوري در شركت Steel case 

فصل دوم :  فرآيند حل خلاق مسئله

تحليل محيط

تشخيص مسئله

شناخت مسئله

فرضيه سازي

در شركت FRITO-LAY حل خلاق مسئله

خلق راه كارهاي گوناگون

ايجاد خلاقيت در فرآيند حل مسئله 

تکنیک های خلاقیت تا مرحله حل مسئله

فصل سوم :  تكنيكهاي خلاق براي تحليل محيط

تشخيص و شناسايي مسائل، و فرضيه سازي

شش مهارت ضرورى براى داوطلبان

دلايل بودن استخوان ماهى سودمند

نمودار چرا-چرا

فصل چهارم : تكنيكهاي فردي براي خلق راهكارهاي مختلف

تحليل راه حل هاي گذشته

اختراع مجدد طراحي اتومبيل در كرايسلر

راهنماي سريع تكنيك هاي مطلوب من براي خلق راه كارهاي مختلف 

فصل پنجم : تكنيك هاي گروهي براي خلق راهكارها

مزاياي تصميم گيري گروهي

سبد نگارش فكري

نمونه اي از خلاصه سناريو

سناريوهاي توسعه محصول ريكو

روشSIL 

مطالعه فرآيندهاي خلاق حل مسئله

روشTKJ